CONFORMITATEA CORPORATIVĂ


Codul de etică și conduită de afaceri al Alkaloid reprezintă o declarație a angajamentului nostru de a respecta etica, legile, politicile și actele corporative, precum și gestionarea tuturor operațiunilor noastre de afaceri. Valorile cheie și standardele etice mentionate în Cod stabilesc cadrul în care ne desfășurăm activitatea corporativă. Structurile noastre de management susțin puternic sistemul de conformitate al companiei Alkaloid și ne așteptăm la același angajament din partea angajaților noștri, partenerilor de afaceri și asociaților externi. 


Procesul prin care Alkaloid respecta codul de etică și conduită în afaceri este un sistem integrat de politici, acțiuni, funcții, procese, mecanisme de control și instrumente utilizate în Alkaloid pentru a asigura conformitatea cu standardele și principiile etice, reglementările legale și acțiunile interne, precum și prevenirea acestora, adică reducerea riscului de încălcări ale Codul și astfel păstrarea și cultivarea integrității noastre corporative.


CODUL DE CONDUITĂ

 În realizarea operațiunilor sale de afaceri, Alkaloid utilizează cele mai înalte norme și standarde etice. Codul de conduită este un element cheie în construirea unei culturi corporative etice și garantează creșterea și dezvoltarea durabilă a companiei.

COD DE INTERACȚIUNE CU PROFESIONIȘTII DIN SĂNĂTATE ȘI PROMOVARE ETICĂ